Radontjänster

Bor du i ett område med radon eller i en hustyp där det kan finnas radon bör du göra en radonmätning. Det är det enda sättet du kan du säkert får veta. 
Radon kan komma in i fastigheten via otätheter i grunden. 

Vi kan hjälpa till genom att utföra radonmätning och vid behov radonsanera.