Täthetsprovning av klimatskal

Varför täthetsprovar man sitt hus? 
När du bygger nytt eller bygger om ditt hus och vill ha en låg energi- förbrukning är det viktigt att veta om att husets klimatskal är tätt. Otäther som drag och luftläckage på fel ställen påverkar husets energiförbrukning och du förbrukar mera energi för uppvärmning och dina driftkostnader ökar.

Täthetsprovningen går till så att en fläkt ansluts i en av dörröppningarna i fastigheten som skapar undertryck och därefter övertryck i huset och ett läckagetal tas fram. Resultatet visar om byggnadens täthet motsvarar de krav som ställs i Boverkets byggregler

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!